لیست اعضای کمیته ی علمی دوازدهمین کنگره ی تغذیه ی ایران
1. مهرانگیز ابراهیمی ممقانی
2. پیمان ادیبی
3. علیرضا استادرحیمی
4. احمد اسماعیل زاده
5. محمدحسن افتخاری
6. شهریار اقتصادی
7. مهدی اکبرتبار
8. عبدالرحیم امامی
9. رضا امانی
10. نسرین امیدوار
11. محمدحسن انتظاری
12. لیلا آزادبخت
13. سیاوش باباجعفری
14. نیماه بحرینی
15. دالی بنداریان زاده
16. یحیی پاسدار
17. زمزم پاکنهاد
18. بهرام پورقاسم گرگری
19. مسعود پورمقدس
20. ابوالقاسم جزایری
21. محمد جلالی
22. محمود جلالی
23. عباسعلی جوادی
24. مجید حاجی فرجی
25. محمدجواد حسین زاده
26. سعید حسینی
27. هدایت حسینی
28. آزیتا حکمت دوست
29. فاطمه حیدری
30. کمال حیدری
31. فرزین خوروش
32. احمدرضا درستی مطلق
33. فریده دوستان
34. منصور رجایی
35. مجتبی رحیمی
36. آرش رشیدی
37. مریم رف رف
38. علیرضا رهبر
39. احمد ساعدی
40. گیتی ستوده
41. فریدون سیاسی
42. محمد شاهدی
43. منصور شهرکی
44. ربابه شیخ الاسلام
45. فرزاد شیدفر
46. شاهین شیرانی
47. فریده شیشه بر
48. غلامحسین صادقیان
49. موسی صالحی
50. هاله صدرزاده
51. نضال صراف زادگان
52. محمد صفریان
53. سیدمرتضی صفوی
54. فروغ اعظم طالبان
55. هادی طبیبی
56. نسرین عاقلی
57. زهرا عبدالهی
58. احمد عزیززاده
59. فریدون عزیزی
60. غلامرضا عسکری
61. بیت اله علیپور
62. محمد علیزاده
63. رضا غیاثوند
64. مجید غیورمبرهن
65. مریم السادات فروید
66. ابراهیم فلّاحی
67. حسین قاسمی
68. حاجیه قاسمیان صفایی
69. سعید قوام زاده
70. مجید کاراندیش
71. مهدی کدیور
72. منصور کرجی بانی
73. سیدعلی کشاورز
74. ناصر کلانتری
75. رویا کلیشادی
76. فریبا کوهدانی
77. مسعود کیمیاگر
78. سلطانعلی محبوب
79. فاطمه محمودی
80. محسن مدّاح
81. حسن مظفّری خسروی
82. زهره مظلوم
83. سیّدضیاءالدّین مظهری
84. جان محمد ملک زاده
85. رضا مهدوی
86. مریم میرلوحی
87. پروین میرمیران
88. محسن نعمتی
89. عبدالرضا نوروزی
90. مصطفی نوروزی
91. مژگان نوریان
92. تیرنگ رضا نیستانی
93. محمدرضا وفا